ทุน Swiss Government Excellence เรียนต่อปริญญาเอก – วิจัย ที่สวิตเซอร์แลนด์ ปี 2024 สนับสนุนเต็มจำนวน

มีทุนที่น่าสนใจสำหรับ #ทีมสวิส มาฝากกันอีกแล้วค่า! แถมคราวนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย ห้ามพลาด!

Swiss Government Excellence Scholarships เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก – หลักสูตรวิจัย ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2024 – 2025

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรัฐที่ใดก็ได้ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก ประกันสุขภาพ และการสนับสนุนอื่นๆ

ทุกๆ ปี ทางรัฐบาลสวิสฯ จะเปิดรับสมัครเพื่อมอบทุนจำนวนมากสำหรับนักวิชาการหรือศิลปินที่มีคุณสมบัติโดดเด่นให้ได้รับโอกาสในการเรียนต่อเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอื่นๆ อีกกว่า 180 ประเทศ

โดยทุนนี้จะได้รับการพิจารณามอบทุนโดยคณะกรรมาธิการแห่งสหพันธรัฐว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (FCS)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Swiss Government

สาขาที่กำหนด : ไม่กำหนดสาขา ลงทะเบียนได้ในทุกหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยรัฐในสวิตเซอร์แลนด์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอกหรือหลักสูตรวิจัย

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

• ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่ลงทะเบียน

• ค่าที่พัก

• ค่าตั๋วเดินทาง

• ค่าประกันสุขภาพและอื่นๆ

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสมัครได้)

– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบัน

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่าในระดับสากล) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (หรือเทียบเท่าในระดับสากล) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

– มีประวัติการมีส่วนร่วมกับการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนสิ่งพิมพ์/บทความและอื่นๆ

– การคัดเลือกจะดูที่คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณภาพของผลงาน (งานวิจัยหรืองานอื่นๆ ) และศักยภาพมีที่เป็นหลัก

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2023 (เปิดรับสมัคร 1 กันยายน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Swiss Government Excellence Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...