อยากขอสัญชาติใหม่ต้องรู้! รวมเงื่อนไขเบื้องต้นขอสัญชาติจาก 5 ประเทศยอดนิยม มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะ?

การได้เดินทางไปยังดินแดนใหม่ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไปทำงานหรือสมรสกับชาวต่างชาติ และมีแผนจะอยู่ยาวในประเทศนั้นๆ การขอสัญชาติจะช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะพลเมืองได้มากยิ่งกว่า

อย่างไรก็ตาม การจะขอสัญชาติในต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ให้ถ่องแท้ รวมทั้งเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ ว่ากว่าจะได้สัญชาติ ต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง?

วันนี้เราจึงมีข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัครของสัญชาติจาก 5 ประเทศยอมนิยมมาฝากกันค่ะ

 

 

สหรัฐอเมริกา

▪️ ผู้ยื่นขอสิทธิต้องมีสถานะเป็นผู้ถือสิทธิในการย้ายถิ่นฐานถาวรอย่างน้อย 5 ปี

▪️ ผู้ยื่นขอสิทธิจะต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 30 เดือนภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนหน้าการยื่นคำร้อง

▪️ กรณีเป็นคู่สมรสกับชาวอเมริกัน : ยื่นคำร้องได้เมื่ออาศัยอยู่ในประเทศอย่างน้อย 18 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

▪️ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎหมาย และการเสียภาษีที่ถูกต้องภายในระยะเวลา 5 ปีกำหนด (กรณียื่นขอในฐานะคู่สมรส ใช้เวลาเพียง 3 ปี)

▪️ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครอง และระบอบต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา

▪️ มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่อ่านออกเขียนได้

 

ออสเตรเลีย

▪️ อายุ 18 – 59 ปี (บุตรสามารถสมัครพร้อมบิดามารดาได้)

▪️ อาศัยในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 4 ปี (สามารถอยู่โดยใช้วีซ่าชั่วคราวได้) และถือพีอาร์อย่างน้อย 12 เดือน

▪️ ถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรมาเป็นเวลา 1 ปีก่อนที่จะยื่นสมัคร

▪️ ไม่เคยอยู่อาศัยในต่างประเทศมากกว่า 12 เดือนในระยะเวลา 4 ปี และไม่เกิน 90 วันภายใน 12 เดือนที่ถือพีอาร์ก่อนยื่นขอสัญชาติออสเตรเลีย

▪️ มีทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น รวมถึงความประพฤติที่ดี

▪️ ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในฐานะพลเมืองของออสเตรเลีย

 

นิวซีแลนด์

▪️ อายุไม่เกิน 55 ปี

▪️ ขอวีซ่า PR เพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ Skilled Migrant และ Business Investment Category

▪️ Skilled Migrant : ใช้ประสบการณ์และความสามารถ ต้องสะสมคะแนน PR ให้ครบ 160 คะแนน (เก็บจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งอายุ การศึกษา ประวัติการทำงาน ฯลฯ)

▪️ ใช้คะแนน IELTS ขั้นต่ำเฉลี่ย 6.5 ขึ้นไป

▪️ Business Investment Category : ขอผ่านการลงทุนต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 10 ล้านบาท) และต้องมีแผนการลงทุนในระยะ 3 ปี

▪️ หากเรียนจบในนิวซีแลนด์ หรือมีทักษะที่รัฐต้องการจะทำให้เห็บคะแนน PR ได้ง่ายและเร็วขึ้น

 

แคนาดา

▪️ ไม่สามารถขอโดยตรงได้ ต้องอาศัยวีซ่า PR Canada ในการสะสมคุณสมบัติก่อน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

▪️ กลุ่มนักลงทุน : ต้องมีเงินฝากในธนาคารแคนาดาขั้นต่ำ 4 แสนดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 10 ล้านบาท) ภายในเวลา 5 ปี (เป็นการฝากแบบไม่ได้รับดอกเบี้ย)

▪️ กลุ่มนักธุรกิจ : ต้องมีธุรกิจที่เปิดให้บริการในแคนาดาขั้นต่ำ 1 ปี และต้องจ้างงานชาวแคนาดาอย่างน้อย 1 คน

▪️ กลุ่มนักวิชาชีพ : สายงานที่ต้องการ แพทย์, พยาบาล, วิศวกร (กลุ่มสายงานนักกฎหมาย, นักการเงิน, นักบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจต้องดูเป็นปีๆ ไป)

▪️ กลุ่มผู้ลี้ภัย : มาจากประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเมือง

▪️ กลุ่มแรงงานต่างชาติชั่วคราว : เป็นชาวต่างชาติที่ทำงานได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถทำได้ถาวร

▪️ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้เมื่อทำ PR Canada เรียบร้อยและอาศัยอยู่ในประเทศเกิน 3 ปีจะมีสิทธิ์ในการของ Citizen ยกเว้นกลุ่มแรงงานต่างชาติชั่วคราวต้องทำงานในประเทศให้ครบ 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอทำ PR ให้ครบอีก 1 ปี แล้วจึงจะขอ Citizen ได้

▪️ ระหว่างการทำ PR Canada ต้องอาศัยอยู๋ในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันตลอด 5 ปี

 

ญี่ปุ่น

▪️ ต้องมีที่อยู่และอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป (ออกไปอยู่ต่างประเทศติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไปแล้วกลับเข้ามา หรือออกนอกญี่ปุ่นเกิน 150 วันใน 1 ปีเริ่มนับเวลาใหม่)

▪️ ต้องทำงานในฐานะพนักงานตามสัญญาจ้างที่ถูกกฎหมายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

▪️ กรณีอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 10 ปีขึ้นไป ใช้ประสบการณ์การทำงานเพียง 1 ปี

▪️ กรณีย้ายงานมาต้องรอเวลา 1 ปีหลังจากที่ย้ายงานจึงจะสามารถยื่นขอโอนสัญชาติ

▪️ กรณีชาวต่างชาติแต่งงานกับคนญี่ปุ่น ต้องแต่งงานหรืออาศัยในญี่ปุ่นต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป และปัจจุบันต้องมีที่อยู่ในญี่ปุ่นต่อเนื่องอีก 1 ปีขึ้นไป

▪️ ต้องเสียภาษีและยื่นเอกสารตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

 

โดยต้องบอกก่อนว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของภาครัฐในแต่ละปี อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องน่ารู้ที่จะช่วยให้คุณจับจุดและวางแผนในระยะยาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาจต้องติดตามข่าวว่าในช่วงเวลาที่คุณสนใจอยากย้ายถิ่นฐาน แต่ละประเทศมีนโยบายอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันค่า :D

 

ที่มา:

▪️ maneygordon.com

▪️ sophosmigration.com

▪️ opendurian.com

▪️ canadianhomeandschool.com

▪️ samurai-law.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...