ทุน Honjo International Foundation เรียนต่อปริญญาโท – เอกที่ญี่ปุ่น ปี 2023/24

มีทุนที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นมาฝากกันอีกแล้วค่า โดยทุนนี้จะเป็นทุนสนับสนุน ที่ใครอยากเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาต้องไม่พลาด

Honjo International Scholarship Foundation เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2023 – 2024

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาติ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน และะค่าที่พักภายใต้เงื่อนไขของสถาบัน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Honjo International Scholarship Foundation

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมดังนี้

▪️ เบี้ยเลี้ยง 200,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลา 1 – 2 ปี (ประมาณ 49,000 บาท)

▪️ เบี้ยเลี้ยง 180,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี (ประมาณ 44,000 บาท)

▪️ เบี้ยเลี้ยง 150,000 เยนต่อเดือน ระยะเวลา 4 – 5 ปี (ประมาณ 36,700 บาท)

▪️ ค่าเดินทางไปประชุมต่างประเทศ

▪️ อื่นๆ

– ระยะเวลาให้ทุน : 1 – 5 ปี

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ยกเว้นนักศึกษาสัญชาติญี่ปุ่น

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเกิดหลังวันที่ 31 สิงหาคม 1989

– นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องเกิดหลังวันที่ 31 สิงหาคม 1984

– สามารถสนทนาในชีวิตประจำวันเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

รายละเอียดอื่นๆ ดูที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Honjo International Scholarship Foundation 2023

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...