ทุน Dean’s Awards จาก Algoma University เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา ปี 2023

Algoma University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งในปี 1965 มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การเรียนรู้ในชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัย และเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

เพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในแคนาดาด้านค่าใช้จ่าย ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Dean’s Award สำหรับปีการศึกษา 2023-2024

ทุนนี้มีให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีโดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ B+ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับเงินสนับสนุนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 38,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Algoma University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 38,000 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครทุนนี้ได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการสมัครเรียนของสถาบัน

– ต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (ลงทะเบียนจำนวน 24 – 30 หน่วยกิตมากกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน)

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– CAEL (paper-based, computer edition, or online) : 60

– Cambridge English Qualifications : 176

– Duolingo English Test (DET) : 110

– IELTS Academic (including IELTS Online) 6.0 overall

– TOEFL : 550 (paper-based)

– TOEFL : 79 (Computer or Home Edition)

– Pearson Test of English (PTE Academic & PTE Academic Online) : 60

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

16 ธันวาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Dean’s Awards Algoma University 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...