ทุน Koc University Turkish สนับสนุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่ตุรเคีย ปี 2023

Koç University ก่อตั้งปี 1993 ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไรในเมืองอิสตันบูล ติดอันดับ 1 ในตุรเคียจากการจัดอันดับโดย 2018 Times Higher Education World University Rankings และอยู่ใน อันดับที่ 31 ของเอเชีย ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและโอกาสอื่นๆ ที่ตามมาหลังเรียนจบ

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในตุเคีย ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Koc University Turkish Scholarship 2023

ทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นทุนสำหรับเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ Koc University โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Koc University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ที่พัก และสวัสดิการอื่นๆ ตามเงื่อนไขทุน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนเรียนและได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้วตามเงื่อนไขของสถาบัน

– มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Koc University Turkish Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...