ทุน JCU Vice Chancellor’s เรียนต่อปริญญาตรี+สูงกว่าปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มูลค่าสูงสุด 1.4 ล้านบาท

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเมือง North Queensland ประเทศออสเตรเลีย นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองของรัฐควีนส์แลนด์ ให้บริการการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลในทุกระดับ ปัจจุบันติดอันดับที่ 29 ของมหาวิทยาลัยโลกที่เปิดมาแล้วไม่เกิน 50 ปี จากการรวบรวมข้อมูลของ Times Higher Education

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความฝันอยากเรียนต่อในออสเตรเลีย และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้ทั่วโลก ทาง James Cook University จึงได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Vice Chancellor สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขา เป็นการสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 40,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) ต่อปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : James Cook University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : แบ่งออกเป็น

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมสูงสุด 100% มูลค่า 40,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) สำหรับระยะเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วน สูงสุด 50% มูลค่า 20,000 ดอลลาร์ต่อปี (ประมาณ 720,500 บาท) สำหรับระยะเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

จำนวนทุน : มากกว่าหนึ่งทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องมีวีซ่านักเรียนก่อนเริ่มภาคเรียน

– ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา

– ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดให้อยู่ในระดับ 6.0 GPA (กรณีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน) หรือ 5.5 GPA (กรณีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วน)

– ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่นๆ ของสถาบันได้

– ทุนนี้จะใช้สำหรับค่าเล่าเรียนเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือการคืนเงินได้

– ทุนการศึกษาจะได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

ต้องมีคะแนน WAM ระดับ 85% ขึ้นไป

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

18 กรกฎาคม 2022 (เวลา 17.00 น. (AEST))

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

JCU Vice Chancellor’s International Student Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...