ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจาก Seowon University เรียนต่อปริญญาตรี ที่เกาหลีใต้ ปี 2021

Seowon University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับที่ 85 จากทั่วประเทศเกาหลีใต้ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กแต่ก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นสถาบันทางการที่ดีที่สุดและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พิชิตความฝันของตัวเอง

เพื่อผลักดันความสามารถของเหล่าผู้นำในอนาคตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับสากล ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเกาหลีใต้

ทุนนี้จะเปิดให้กับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่โอนหน่วยกิตเข้ามา ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Seowon University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน TOPIK ระดับ 3 ถึง 6

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Seowon University International Special Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...