POSCO Asia Fellowship 2022 มอบทุนสนับสนุนสำหรับชาวเอเชีย เรียนต่อเกาหลีใต้

มูลนิธิ POSCO TJ Park ได้ดำเนินโครงการ POSCO Asia Fellowship เพื่อสนับสนุนปัญญาชนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำระดับโลกผ่านหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอกในประเทศเกาหลีใต้

พวกเขากำลังมองหานักศึกษาชาวเอเชียผู้มีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพสำหรับเรียนต่อในประเทศเกาหลีใต้

หากคุณสนใจ ลองมาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกในประเทศแถบเอเชีย

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– มีศักยภาพที่จะพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำในประเทศของตัวเอง

– ต้องการทุนสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

 

การสนับสนุน:

– ระดับปริญญาโท : ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพสำหรับ 4 ภาคการศึกษา

– ระดับปริญญาเอก : ค่าเล่าเรียน (6 ภาคการศึกษา) และค่าครองชีพ 100,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 30,000 บาท) สนับสนุน 4 ภาคการศึกษา

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าตั้งรกราก

– ค่าเรียนเรียนภาษาเกาหลี, TOPIK

– โอกาสในการฝึกงานในเกาหลี ฯลฯ

 

วิธีสมัคร:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

– กรอกเอกสารให้สมบูรณ์

– คลิกปุ่ม “สมัครออนไลน์”

– สมัครทางออนไลน์พร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัคร

 

เอกสารที่ต้องแนบประกอบ:

– ใบสมัครและ Statement of Purpose

– จดหมายแนะนำ

– ใบรับรองวุฒิการศึกษา

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองทักษะด้านภาษา

– เอกสารหลักฐานการเป็นพลเมือง

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2021 เวลา (UTC + 9) 23:59 น. *ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้*

**สัมภาษณ์ : กรกฎาคม 2021**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

POSCO Asia Fellowship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...