30 คำศัพท์+ความหมาย พร้อมสรุปเทคนิคใช้คำบุพบท (Preposition) ที่คู่กันให้ถูกต้อง

Preposition หรือคำบุพบท มีหน้าที่เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับวลีหรือประโยค เพื่อบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนามวลีกับอีกส่วนหนึ่งของประโยค หรือใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา และลักษณะ ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างคำบุพบทยอดฮิตได้แก่ in, of, on, for, with, at, by, to และ from เป็นต้น วันนี้เราเลยจะมานำเสนอการใช้คำบุพบทให้ถูกต้อง ผ่านลิสต์คำศัพท์ 30 คำ ที่จำเป็นต้องใช้คู่กับคำบุพบทบางตัวเท่านั้นเพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง ดังนี้

 

 

#1 accede to – ยอมทำตาม, ยอมรับ, ยินยอมรับ

#2 accuse of – กล่าวหาว่า#3 act upon – มีผลต่อ, ทำตาม, ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง

#4 addicted to – ติด, ชอบมาก, หลงใหล

#5 admit to – อนุญาตให้เข้า, ยอมให้เข้า, สารภาพผิดกับ, ยอมรับว่ามีความผิด

 

 

#6 afraid of – กลัว, เกรง, ระแวง

#7 agree with – เห็นพ้องกับ, ยอมรับ, เข้ากันกับ, ดีต่อสุขภาพของ

#8 arrive at – มาถึง (สถานที่)

#9 ashamed of – ละอายแก่ใจต่อ

#10 astonished at – ประหลาดใจที่

 

 

#11 avail of – ใช้ประโยชน์จาก

#12 aware of – ตระหนักถึง

#13 believe in – เชื่อในเรื่อง, ไว้วางใจใน, พิจารณาว่าเป็นจริง, เห็นว่ามีค่า

#14 belong to – เป็นของ, เป็นสมาชิกของ

#15 bent on – มุ่งมั่นตั้งใจทำไน

 

 

#16 beware of – ระมัดระวังในเรื่อง

#17 boast of – คุยโม้ในเรื่อง, โอ้อวด, คุยโต

#18 busy with – วุ่นอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ

#19 care for – ชอบมาก, สนใจแต่ตนเอง, อยาก, ดูแล, ใช้อย่างระมัดระวัง

#20 collide with – กระแทกกับ, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ

 

 

#21 confident of – มั่นใจใน

#22 consist of – ประกอบด้วย

#23 cure of – รักษา, ทำให้เลิกนิสัยของ, ทำให้หยุดรัก

#24 depend on – เชื่อใจใน, ขึ้นอยู่กับ, แปรตาม, มั่นใจได้

#25 desire for – ปรารถนาต่อ

 

 

#26 die of – ตายเนื่องจาก

#27 different from – แตกต่างจาก, ไม่เห็นด้วยกับ

#28 dismiss from – ไล่ออกจาก, ถอดออกจากตำแหน่ง

#29 eligible for – มีสิทธิ์ได้รับ

#30 familiar with – คุ้นเคยกับ

 

 

อย่าลืมว่าทุกคำเหล่านี้จำเป็นต้องมีคำนาม, วลี หรือประโยค ต่อหลังคำบุพบทอยู่เสมอเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์แบบและถูกต้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...