ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับ ป.โท & ป.เอก ใน 6 สาขาวิชา ศึกษาต่อที่ Hokkaido University

เปิดรับสมัครแล้ว :D ทุนรัฐบาลจากประเทศญี่ปุ่น กับทุน Japanese Government: MEXT scholarships โปรแกรม e3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่ทางทุนกำหนด เพื่อศึกษาต่อที่ Hokkaido University ภายในเดือนตุลาคม 2021

โดยเป็นทุนการศึกษาครอบคุมค่าตั๋วเครื่องบิน และเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่าง

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ระดับปริญญาโท ¥144,000 (ราว 41,000 บาท) ต่อเดือน

– ระดับปริญญาเอก ¥145,000 (ราว 42,000 บาท) ต่อเดือน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Mechanical Engineering

– Materials Science

– Applied Physics

– Civil Engineering

– Environmental and Resource Engineering

– Architecture and Design

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเกิดภายในหรือหลังวันที่ 2 เมษายน 1986

– ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC L&R 785, TOEFL iBT 79, TOEFL iBT Special Home Edition 79, PBT 550 หรือ IELTS (Academic) 6.0 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

hokudai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...