โครงการทุนการศึกษาระดับป.โทและเอก ม.ฮาวาย สมัครเข้าร่วมได้แล้ววันนี้!!

การศึกษาในปัจจุบันมีช่องทางมากมายให้ผู้คนได้เลือกที่จะพัฒนาตัวเองตามความสนใจ รวมถึงโครงการดีๆ ที่สนับสนุนนักศึกษาจากทั่วโลก

โครงการทางการศึกษาของศูนย์ East-West Center ในฮาวาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii

 

 

โดยโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม และการทำงานในหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์ฯ จะได้รับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ไขปัญหา การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาค และการเป็นผู้นำ

เพื่อช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญระหว่างผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...