สะกดคำภาษาอังกฤษ: “ควรดับเบิ้ลพยัญชนะก่อนเติม -ed & -ing ให้กับคำกริยาตอนไหน?”

การเพิ่ม -ing หลังคำกริยาเพื่อแสดงถึงความเป็นปัจจุบัน หรือการเติม -ed เพื่อสร้างรูปแบบในอดีต บางคำกริยาก็มักจะเพิ่มตัวอักษรสุดท้ายของคำนั้นเป็นดับเบิ้ล เช่น

– stop ⇒ stopped, stopping

– refer ⇒ referred, referring

ทั้งนี้ บางคำกริยาก็ไม่ได้ถูกดับเบิ้ลตามไปด้วย เช่น

– visit ⇒ visited, visiting

ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนเกิดความสับสน และอาจสะกดคำผิดๆ ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น จำเป็นต้องเข้าใจกฎการสะกดคำก่อนเป็นอย่างแรก นั่นคือต้องรู้ความแตกต่างของสระ และพยัญชนะ ดังนี้

สระ = a e i o u

พยัญชนะ = ตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมด เช่น b c d f g ฯลฯ

 

 

เมื่อไหร่ที่ควรดับเบิ้ลพยัญชนะเป็นสองตัว?

1. พยัญชนะตัวสุดท้ายของคำกริยาจะถูกดับเบิ้ลเมื่อลงท้ายด้วย พยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ เช่น

– rob ⇒ robbed, robbing

– sit ⇒ sitting

2. คำว่า travel และ cancel ในภาษาอังกฤษแบบบริติชได้ ที่ทั้ง 2 คำจะต้องดับเบิ้ลพยัญชนะสุดท้ายโดยอัตโนมัติดังนี้

– travel ⇒ travelled, travelling

– cancel ⇒ cancelled, cancelling

3. พยัญชนะตัวสุดท้ายของคำกริยาจะถูกดับเบิ้ลเมื่อคำมีมากกว่าหนึ่งพยางค์ และเมื่อต้องการเน้นย้ำพยางค์สุดท้ายในการพูด เช่น

– beGIN ⇒ beginning

– preFER ⇒ preferred, preferring

 

 

เมื่อไหร่ที่ไม่ควรดับเบิ้ลพยัญชนะเป็นสองตัว?

1. อย่างไรก็ตาม หากไม่เน้นพยางค์สุดท้ายก็จะไม่เพิ่มพยัญชนะสุดท้ายเป็นสองเท่าก่อนเติม -ed และ -ing ดังนี้

LISten ⇒ listened, listening

HAPpen ⇒ happened, happening

2. จะไม่เพิ่มตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าเมื่อคำถูกลงท้ายด้วยพยัญชนะสองตัว (-rt, -rn ฯลฯ ) เช่น

– start ⇒ started, starting

– burn ⇒ burned, burning

3. จะไม่เพิ่มตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าเมื่อมีสระสองตัวอยู่หน้าพยัญชนะสุดท้าย เช่น

– remain ⇒ remained, remaining

4. จะไม่เพิ่มตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสองเท่าเมื่อพยัญชนะ w หรือ y อยู่ท้ายของคำ เช่น

– play ⇒ played, playing

– snow ⇒ snowed, snowing

 

 

นี่คือกฎของการสะกดคำแบบฉบับเข้าใจง่าย รับรองว่าถ้าจำกฎเหล่านี้ได้ การสะคำดับก่อนการเติม -ed และ -ing ในคำกริยาจะกลายเป็นเรื่องหมูๆ ไปเลย! ลองจำและนำไปใช้ดูนะ :D

 

ที่มา: speakspeak

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...