ทุนวิจัยระดับป.เอกด้านวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ & วิศวกรรมศาสตร์ จาก Facebook

เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ Facebook Fellowship program ปี 2021-2022 ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ทั้งในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในระดับปริญญาเอกเพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์

โปรแกรมดีๆ แบบนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยจะประเมินจากคำชี้แจงการวิจัย บันทึกการตีพิมพ์ และจดหมายแนะนำ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าครองชีพ $37,000 (ราว 1,150,000 บาท) ต่อปี

– สนับสนุนการเดินทางเพื่อการประชุม สูงสุด $5,000 (ราว 150,000 บาท)

– เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Facebook เพื่อเข้าร่วม Fellowship Summ ประจำปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– วิทยาศาสตร์

– คอมพิวเตอร์

– วิศวกรรมศาสตร์

 

หัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

– Applied Statistics

– AR/VR Photonics and Optics

– AR/VR Privacy and Ethics

– Blockchain and Cryptocurrency

– Computational Social Science

– Computer Graphics

– Computer Vision

– Compute Storage and Efficiency

– Distributed Systems

– Economics and Computation

– Instagram/Facebook App Well-being and Safety

– Machine Learning

– Natural Language Processing

– Networking and Connectivity

– Privacy and Data Use

– Programming Languages

– Security/Privacy

– Social and Economic Policy

– Spoken Language Processing and Audio Classification

– Structured Data Stores

– Systems for Machine Learning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

– มีส่วนร่วมในการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในประเทศใดๆ ก็ตาม

– งานวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งสาขา

– ต้องลงทะเบียนเรียนในขณะที่รับทุนการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Research summary (ไม่เกิน 500 คำ)

– Resume หรือ CV

– Letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– Motivation letter (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020 (12:00pm PST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

research.fb

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...