NDHU International Student Scholarship ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ไต้หวัน!

อีกหนึ่งทุนการศึกษาจากประเทศไต้หวันที่น่าสนใจ :D นั่นคือทุน NDHU International Student Scholarship จาก National Dong Hwa University

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนการศึกษาตั้งแต่ 50 – 100% พร้อมทั้งยังได้รับค่าครองชีพรายเดือน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน 50 – 100%

– ค่าครองชีพรายเดือนระดับปริญญาตรี NT$20,000/ภาคการศึกษา (ราว 21,000 บาท)

– ค่าครองชีพรายเดือนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก NT$30,000/ภาคการศึกษา (ราว 31,600 บาท)

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ปริญญาตรี

– ปริญญาโท

– ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาต่างชาติที่ NDHU โดยทุนการศึกษาจะมอบให้กับผู้สมัครที่มีผลงานดีเด่นหลังจากการตรวจสอบเอกสารการสมัครและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

– นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับทาง NDHU แบบเต็มเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษามีสิทธิ์สมัคร

– นักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรใดๆ สามารถส่งหัวข้อวิทยานิพันธ์พร้อมกับการสมัครขอรับทุนได้ ทั้งนี้ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ควรมีแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย โครงสร้างและการออกแบบแหล่งข้อมูล และวิธีการรวบรวมโครงร่างวิทยานิพนธ์ และบรรณานุกรม

 

วิธีการสมัคร:

ดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาการรับสมัคร:

ทุนการศึกษาจะมอบให้ในแต่ละภาคการศึกษาทั่วทั้งปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ndhu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...