วิธีการใช้ THIS – THAT – THESE – THOSE ให้ถูกต้อง!

ภาษาอังกฤษน่ารู้วันนี้ขอเสนอคำคุณศัพท์หรือคำ adjectives ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดแห่งยุค! นั่นคือคำว่า this, that, these และ those ที่แม้ว่าจะมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกัน และถูกใช้เหมือนๆ กัน แต่มันกลับมีข้อแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรจำให้ได้และนำไปใช้ให้ขึ้นใจ

ข้อแตกต่างเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างก็ไปดูรายละเอียดของทั้ง 4 คำกัน : D

 

 

♦ THIS

หมายถึง ‘สิ่งนี้’ ใช้เพื่ออ้างถึงบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ที่เป็นเอกพจน์ และอยู่ใกล้กับผู้พูดมากที่สุด เช่น

This computer is easy to use.

This person is my colleague.

This picture is clearer than that one.

 

 

♦ THAT

หมายถึง ‘สิ่งนั้น’ ใช้เพื่ออ้างถึงบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ที่เป็นเอกพจน์เช่นกันแต่อยู่ในระยะไกลกว่า

That coat on the chair is mine.

That man over there is my boss.

– This is my seat and that one is yours.

 

 

♦ THESE

มีความหมายและถูกใช้เหมือน ‘this’ คือใช้อ้างถึงบุคคล สิ่งของ และสถานที่ที่อยู่ใกล้กับผู้พูด แต่ ‘these’ จะถูกใช้กับรูปพหูพจน์ของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่นั้นๆ เช่น

These letters are urgent.  Please post them immediately.

– I like these shoes.  They’re very comfortable.

These books are more interesting than those (books).

 

 

♦ THOSE

มีความหมายและถูกใช้เหมือน ‘that’ คือใช้อ้างถึงบุคคล สิ่งของ และสถานที่ที่อยู่ไกล แต่ ‘those’ จะถูกใช้กับรูปพหูพจน์ของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่นั้นๆ เช่น

Those men in the street are policemen.

Those shoes on the shelf are very expensive.

– I like these shoes better than those shoes.

อย่างไรก็ตาม ในบริบทที่เป็นทางการ ทั้ง ‘that’ และ ‘those’ สามารถถูกใช้เป็นคำนาม เพื่ออ้างถึงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งได้ เช่น

– A shuttle service is available for our guests.
Those interested should enquire at the reception desk.
(Those means the guests, the ones interested.)

 

 

จบไปแล้วกับหลักแกรมม่าร์ที่น่าสับสนอย่างการใช้ this, that, these, those ถือเป็นภาษาขั้นเบสิกที่เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถต่อยอดไปถึงสกิลแกรมม่าร์ด้านอื่นๆ ได้

เมื่อลองทำความเข้าใจและตั้งใจกับทุกอย่างที่ต้องการ บอกเลยว่าเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งไว้จะอยู่ไม่ไกลแน่นอน สู้เข้านะ ^^’

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...