ทุนปริญญาเอกสนับสนุนโดย CEMEF ศึกษาต่อที่ MINES ParisTech ประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกได้รับเชิญให้สมัครเข้ารับตำแหน่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส เงินช่วยเหลือนี้ได้รับการสนับสนุนจาก CEMEF สำหรับปีการศึกษา 2020/21 ศึกษาที่ MINES ParisTech (Ecole des Mines de Paris) – CEMEFMINES ParisTech (Ecole des Mines de Paris) – CEMEF

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีแรงจูงใจสูงในการสมัครทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้าน additive manufacturing materials during Hot Isostatic Pressing รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

MINES ParisTech จะให้เงินเดือนแก่ผู้สมัครที่ชนะ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้าน CEMEF PhD thesis: Microstructural changes in additive manufacturing materials during Hot Isostatic Pressing: modelling and experimental study

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

– ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Cover letter

– Recommendation letter จำนวน 2 ฉบับ

– ผลการเรียน

– สำเนารับรองการจบการศึกษา

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนาใบอนุญาตผู้พำนัก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

instn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...