ทุนป.ตรี & ป.โท สูงสุด 70,000 บาทที่ Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

Minerva Scholarship Fund (MSF) คืออีกหนึ่งทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนที่ขึ้นชื่อ เมื่อต้องการศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

โดยเป็นทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ Leiden University ในหลากหลายสาขาวิชา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม รายละเอียดดังด้านล่างนี้!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระหว่าง €900 – €2,000 (ราว 30,000 – 70,000 บาท) ครอบคลุมค่าครองชีพ, ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าเดินทางระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Archaeology

– Humanities

– Medicine/LUMC

– Governance and Global Affairs

– Law

– Social and Behavioural Sciences

– Science

– Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding

– Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ลงทะเบียนศึกษาต่อที่ Leiden University ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

universiteitleiden

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...