ทุนเต็มจำนวนกว่า 300 ทุน ระดับป.โทจาก ADB เลือกศึกษาต่อใน 10 ประเทศ!

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุน Asian Development Bank Scholarship 2020-2021 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนเต็มจำนวนให้กับนักศึกษาต่างชาติ

โดยเฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งทางทุนครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เลือกศึกษาต่อในประเทศดังต่อไปนี้ ฮ่องกง, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และสหรัฐอเมริกา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 300 ทุน ครอบคลุมทั้งค่าเทอม, ค่าที่พัก, ค่าครองชีพ, ประกันสุขภาพ, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า ฯลฯ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท โดยแต่ละสาขาวิชาตามที่แต่ละประเทศกำหนด ดังนี้

ฮ่องกง

– Master of Science in Urban Planning

– Master of Science in Urban Design

อินเดีย

– Master of Technology in Science and Technology

นิวซีแลนด์

– Master in International Business

– Master of Arts (Development Studies)

– Master of Science (Environmental Science)

– Master programs in Engineering

– Master of Public Health

ปากีสถาน

– Master in Business Administration

ฟิลิปปินส์

– Master in Business Administration

– Master in Development Management

– Master of Agriculture

– Master of Science

สิงคโปร์

– Master in Business Administration

– Master in Public Policy

– Master of Social Sciences (Applied Economics)

– Master of Science in Environmental Management

ไทย

– Master of Sciences or Engineering in School of Engineering and Technology

– School of Environment, Resources, and Development (SERD)

– Interdisciplinary Courses among Schools

– School of Management (SOM)

– Master in Engineering

– Master in Economics

สหรัฐอเมริกา

– Business Administration

– Economics

– Geography

– Business Administration (Global MBA-Japan Track)

– Natural Resources & Environmental Management

– Ocean and Resources Engineering

– Oceanography

– Pacific Island Studies

– Public Administration

– Sociology

– Tropical Plant & Soil Science

– Urban and Regional Planning

– Master of Law

ญี่ปุ่น

– Asian Public Policy Program

– Master of Arts in International Relations

– Master of Arts in International Development

– Master of Arts in Economics

– Master of Arts in Public Management

– Master of Business Administration (MBA)Master of E-Business

– Management

– Master of Science in Engineering

– Master of Arts in Economics

– Master of Systems Engineering

– Master of Systems Design and Management

– Master of Economics

– Master of International Studies

– Master of Laws

– Master of Political Science

– International Project Management Course (M.B.A)

– Master’s Program in International Environmental Management Program

– Special Course in Agricultural Sciences – For the Global Future of Life, Food and the Environment (Master)

– International Course in Management of Civil Infrastructure and Earth Resources Engineering

– International Course in Urban and Regional Development in the Department of Urban Management

– Bioresources Sciences

– Agro-Environmental Sciences

– Agricultural and Resource Economics

– Bioscience and Biotechnology

– Global Governance and Corporations

– Economic and Business Law in Asia

– Innovation and the Law

– Fundamental Perspectives on Economic and Business Law

– Master of Science in Asia Pacific Studies

– Master of Science in International Cooperation Policy

– Mathematics

– Physics

– Chemistry

– Earth and Planetary Sciences

– Mechanical Engineering

– Systems and Control Engineering

– Electrical and Electronic Engineering

– Information and Communications Engineering

– Industrial Engineering and Economics

– Materials Science and Engineering

– Chemical Science and Engineering

– Mathematical and Computing Science

– Computer Science

– Life Science and Technology

– Architecture and Building Engineering

– Civil and Environmental Engineering

– Transdisciplinary Science and Engineering

– Social and Human Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติในประเทศที่ทางทุนกำหนดมีสิทธิ์สมัคร (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัครได้)

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้วยผลการเรียนระดับดีเยี่ยม

– มีประสบการณ์การทำงานระดับมืออาชีพอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

– มีอายุไม่เกิน 35 ปีในเวลาที่เปิดรับสมัคร (ในกรณีพิเศษ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี)

– ต้องกลับประเทศของตัวเองหลังจากสิ้นสุดการได้รับทุน

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.adb.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...