รัฐบาลจีนแจกทุนเรียนฟรี ระดับป.ตรี โทและเอก ณ Xiamen University ประเทศจีน

โอกาสเรียนฟรีมาแล้ว!! รัฐบาลจีนแจกทุนเต็มจำนวนสำหรับเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Xiamen University ประเทศจีน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาตรี

Second class: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

 

ทุนระดับปริญญาโท

First class: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 3 ทุน

Second class: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 8 ทุน

 

ทุนระดับปริญญาเอก

First class: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ชจำนวน 3 ทุน

Second class: ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี ) ระดับปริญญาโท (2-3 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่มีสัญชาติจีน) และเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

2. เงื่อนไขเพิ่มเติม

– ผู้สมัครเรียนทุนระดับปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุไม่เกิน 25 ปี

– ผู้สมัครเรียนทุนระดับปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครเรียนทุนระดับปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุไม่เกิน 45 ปี

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ admissions.xmu.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.xmu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...