เรียนภาษาเกาหลีกับ 2 คอร์สสุดเริ่ดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา แห่งประเทศเกาหลีใต้ ได้เปิดคอร์สสอนภาษาเกาหลีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจ โดยจะทำการเรียนการสอนที่สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยอย่าง Ewha Language Center (ELC)

โดยคอร์สเรียนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรตามรายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

1. หลักสูตรเข้มข้น

รายละเอียดคอร์ส:

– โปรแกรมภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการฝึกอบรมภาษาเกาหลี หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในประเทศเกาหลี เปิดสอนตั้งแต่ระดับ 1 – 6

– การสอนครอบคลุมทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยมุ่งเน้นที่ทักษะการสื่อสารในทางปฏิบัติ

– พร้อมเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

– ใช้ “Ewha Korean” เป็นหนังสือในหลักสูตร

– มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– ระยะเวลาการเรียน: 200 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร แบ่งเป็น 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

– วันและเวลาที่เรียน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 13.00 น.

– จำนวนนักเรียน: 15  คนต่อคลาส

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

– ใบสมัครเข้าเรียน (แบบฟอร์มศูนย์ภาษา Ewha)

– ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษา Ewha (http://sla.ewha.ac.kr)

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองจบการศึกษา (หรือการลงทะเบียน) ของโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย

– ใบรับรองว่าผู้สมัครมีเงินในบัญชีธนาคารมากกว่า 10,000 USD

 

ค่า่ใช้จ่าย:

ราว 1,800,000 วอน (ราว 46,000 บาท)

 

วิธีสมัคร:

– ลงทะเบียนออนไลน์ (http://sla.ewha.ac.kr)

– ส่งอีเมลเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปที่

kfl@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาจีน) / kfl2@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาอังกฤษ) / kfl3@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาเกาหลี)

 

 

2. หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียดคอร์ส:

– โปรแกรมระยะสั้น 3 สัปดาห์สำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลี ตั้งแต่ระดับ 1 – 4

– การสอนครอบคลุมเกี่ยวกับการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยมุ่งเน้นที่ทักษะการสื่อสารในทางปฏิบัติ

– ใช้ “Ewha Korean” เป็นหนังสือสอนในหลักสูตร

– ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาเกาหลีในช่วงปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

– มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาหากเป็นช่วงปิดเทอม (ม.ค. , ก.พ. , ก.ค. , ส.ค. )

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ: 3 สัปดาห์

– ระยะเวลาการเรียน: 60 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร

– วันและเวลาที่เรียน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 17.30 น.

– จำนวนนักเรียน: 15  คนต่อคลาส

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน:

– ใบสมัครเข้าเรียน (แบบฟอร์มศูนย์ภาษา Ewha)

– ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ภาษา Ewha (http://sla.ewha.ac.kr)

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองจบการศึกษา (หรือการลงทะเบียน) ของโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย

– ใบรับรองว่าผู้สมัครมีเงินในบัญชีธนาคารมากกว่า 10,000 USD

 

ค่า่ใช้จ่าย:

ราว 880,000 วอน (ราว 23,000 บาท)

 

วิธีสมัคร:

– ลงทะเบียนออนไลน์ (http://sla.ewha.ac.kr)

– ส่งอีเมลเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปที่

kfl@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาจีน) / kfl2@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาอังกฤษ) / kfl3@ewha.ac.kr (สำหรับภาษาเกาหลี)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ewha.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...