การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? ใครอยากรู้ตามมาเรียนกันได้ฟรีที่ Chula MOOC

กลับมาพบกับคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ ที่เราคัดสรรมานำเสนอ ในครั้งนี้เป็นคอร์สเรียนรู้ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร?”

ใครที่สนใจในหัวข้อดังกล่าว อย่ารอช้า ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? จะสอนเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน์ รวมถึงขั้นตอนการจัดงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานเปิดตัว การเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ การจัดกิจกรรมให้เข้าเยี่ยมชม การจัดการประชุมและสัมมนา การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมบันเทิง และรูปแบบการจัดกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการจัดกิจกรรม การจัดงานผ่านกิจกรรมไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่นักประชาสัมพันธ์ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วย

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...