University of Windsor แจกทุนเรียนต่อป.โท-เอก ที่แคนาดา มูลค่า 231,000 บาท

University of Windsor แจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศแคนาดาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ รวมมูลค่าสูงสุดถึง $7,500 (ประมาณ 231,000 บาท)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง $7,500 (ประมาณ 231,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติ คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดที่นี่) จะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwindsor.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...