มาแล้ว!! ทุนเรียนต่อสาขาวิศวกรรมอัคคีภัย ณ U. of Canterbury นิวซีแลนด์

University of Canterbury แจกทุน NZ SFPE Fire Engineering Scholarship ให้แก่นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมอัคคีภัย โดยทุนนี้มีมุลค่าสูงสุดถึง 153,000 บาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่าสูงสุด $5,000 (ประมาณ 153,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอัคคีภัย (Fire engineering)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนด คลิกที่นี่

2. สมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...