Ian Little Honours Scholarship ทุนระดับปริญญาตรี ณ Monash U. ออสเตรเลีย

Monash University แจกทุน Ian Little Honours Scholarship สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด ณ ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า $15,000 (ประมาณ 460,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีสาขาต่อไปนี้

– Bachelor of Commerce (Honours)

– Bachelor of Economics (Honours)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ ทุนนี้จะมอบให้นักศึกษา 1 ทุนต่อปี โดยพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครเป็นหลัก

 

ปิดรับสมัคร:

23 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.monash.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...