ทุน Ethel Rose Overton สำหรับเรียนต่อป.โท ที่ University of Canterbury นิวซีแลนด์

ทุน Ethel Rose Overton เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ University of Canterbury นิวซีแลนด์ รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า $3,000 (ประมาณ 91,000 บาท) ต่อปี สำหรับหลักสูตร Bachelor of Arts (Hons) / Master of Arts (Part I)

ทุนมูลค่า $5,000 (ประมาณ 153,000 บาท) ต่อปี สำหรับหลักสูตร Bachelor of Fine Arts (Hons) / Master of Arts (Part II)

ทุนมูลค่า $7,500 (ประมาณ 229,000 บาท) ต่อปี สำหรับหลักสูตร Master of Fine Arts (MFA)

ทุนมูลค่า $10,000 (ประมาณ 306,000 บาท) ต่อปี สำหรับหลักสูตร PhD

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร

– Bachelor of Fine Arts (Hons)

– Bachelor of Arts (Hons)

– Master of Fine Arts (MFA)

– Master of Arts

– PhD

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนด ระดับปริญญาตรี / ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก

2. สมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...