มาแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากม.เชียงใหม่ ในหัวข้อ “การออกเสียงภาษาอังกฤษฯ”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีผ่านเว็บไซต์ thaimooc.org ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ล่าสุดมทางมหาวิทยาลัยได้เปิดคอร์ส “การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ (English Pronunciation and Basic English Phonetics For English Teachers)”

คอร์สดังกล่าวเป็นคอร์สสำหรับศึกษาทฤษฏีและกลไกของการผลิตเสียงพูด หน่วยเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ หลักปฏิบัติในการออกเสียง ระดับของเสียง การเน้นเสียงและจังหวะของเสียง เสียงที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนไทย และการนำหลักสัทศาสตร์ไปใช้ในการสอน

 

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

1.ผู้เรียนอธิบายกลไกของการผลิตเสียงพูด และหลักการออกเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษได้

2.ผู้เรียนอธิบายการผลิตเสียงพูดโดยใช้สัญลักษณ์ในการออกเสียง และรูปของเสียงต่าง ๆ ที่ปรากฏในการพูดได้

3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการออกเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นใช้ในการสอนได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...