University of London มอบทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับป.โท ที่ประเทศอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ง University of London มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มอบทุน Dean’s Bursary for Professional Advancement สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2019-2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £1,000, £2000 หรือ £3000 (ประมาณ 38,000 , 77,000 , 115,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง

มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนต่อของมหาวิทยาลัย

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-เขียน Scholarship Statement จำนวน 500 คำ

-พอร์ตฟลอริโอ

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท ที่นี่ หลังจากได้รับการยืนยันแล้วให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุน ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เดือนสิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.city.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...