University of Sussex แจกทุนเรียนต่อปริญญาโท 100 ทุน ณ สหราชอาณาจักร

University of Sussex แจกทุน Chancellor’s Masters Scholarship ประจำปี 2019 รวมกว่า 100 ทุน ให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนทุนละ £3,000 (ประมาณ 118,000 บาท) จำนวน 100 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ University of Sussex

2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจาก University of Sussex มาก่อน

3. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว

4. ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ทรานสคริปต์

– ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

– สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอทุนได้ที่เว็บไซต์ www.sussex.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sussex.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...