QS Ranking เผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกประจำปี 2020

เป็นประจำทุกปีที่ QS จะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยใช้ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผล ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงขยับอันดับไม่มากนัก กล่าวคือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT), มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยังคงอยู่ในสามอันดับแรกที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ ในขณะที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับของ QS

 

อันดับ 10 University of Chicago – สหรัฐอเมริกา

สถานะ: มหาวิทยาลัยเอกชน

จำนวนนักศึกษา: 13,924

 

อันดับ 9 Imperial College London – อังกฤษ

สถานะ: มหาวิทยาลัยรัฐ

จำนวนนักศึกษา: 16,797

 

อันดับ 8 UCL – สหราชอาณาจักร

สถานะ: มหาวิทยาลัยรัฐ

จำนวนนักศึกษา: 32,795

 

อันดับ 7 University of Cambridge – สหราชอาณาจักร

สถานะ: มหาวิทยาลัยรัฐ

จำนวนนักศึกษา: 19,203

 

อันดับ 6 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – สวิตเซอร์แลนด์

สถานะ: มหาวิทยาลัยรัฐ

จำนวนนักศึกษา: 18,003

 

อันดับ 5 California Institute of Technology (Caltech) – สหรัฐอเมริกา

สถานะ: มหาวิทยาลัยเอกชน

จำนวนนักศึกษา: 2,239

 

อันดับ 4 University of Oxford – อังกฤษ

สถานะ: มหาวิทยาลัยรัฐ

จำนวนนักศึกษา: 20,631

 

อันดับ 3 Harvard University – สหรัฐอเมริกา

สถานะ: มหาวิทยาลัยเอกชน

จำนวนนักศึกษา: 22,727

 

อันดับ 2 Stanford University – สหรัฐอเมริกา

สถานะ: มหาวิทยาลัยเอกชน

จำนวนนักศึกษา: 16,135

 

อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) – สหรัฐอเมริกา

สถานะ: มหาวิทยาลัยเอกชน

จำนวนนักศึกษา: 11,145

 

ในปีนี้มีสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากังวลสำหรับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่อันดับลดลง ส่วนใหญ่เป็นเพราะได้รับคะแนนน้อยลงสำหรับด้านสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ ส่วนตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงทางวิชาการ (40%), ชื่อเสียงของนายจ้าง (10%), สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%), สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย (20%), สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ (5%) และสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ (5%)

 

ที่มา: topuniversities 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...