ทุนเรียนต่อป.ตรี และโท จาก London South Bank University สหราชอาณาจักร

London South Bank University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS มายื่นต่อมหาวิทยาลัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 25%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับการศึกษาที่กำหนด

3. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

4. มีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติหลังจากสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว สมัครเรียนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาที่ผู้สมัครเลือกเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lsbu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...