ทุนป.เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดมอบโดย OIST Graduate U. ประเทศญี่ปุ่น

OIST Graduate Program โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์เรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ OIST Graduate University มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

-ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเทียบเท่าก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาทรานสคริปต์ และวุฒิการศึกษา

-หนังสือเดินทาง

-จดหมายรับรอง

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.oist.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...