ทุนศึกษาดูงานสำหรับนักวิชาการ เป็นระยะเวลา 4-12 สัปดาห์ที่ University of Pavia

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศกำลังพัฒนา University of Pavia และ EDiSU (Institute of the Right to University Studies) จึงจัดมอบทุนศึกษาดูงานสำหรับนักวิชาการจำนวน 10 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2020 เป็นระยะเวลา 4 – 12 สัปดาห์ที่ University of Pavia มหาวิทยาลัยรัฐในปาวีอา ประเทศอิตาลี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก นโยบายการประกันสุขภาพ เงินสมทบ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักวิชาการจากประเทศกำลังพัฒนา

– ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์สอนหรือกิจกรรมภายในองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 ปี

– ทุนนี้ได้รับการออกแบบสำหรับสมาชิกระดับรองและระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกำลังพัฒนา หรือสมาชิกของศูนย์การวิจัยที่สำคัญ และองค์กรหรือสถาบันระหว่างประเทศที่มีความสนใจด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unipv.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...