ทุนป.โท สาขานิวเคลียร์และฟิสิกส์ของอนุภาค ที่ University of Edinburgh

สถาบันสำหรับอนุภาคและฟิสิกส์นิวเคลียร์ (IPNP) ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา IPNP MSc Prize ให้กับผู้สมัครต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

โดยทุนการศึกษา MSc Prize  Scholarship นี้จะเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท สาขานิวเคลียร์และฟิสิกส์ของอนุภาค ในปีการศึกษา 2019 – 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5,000 (ประมาณ 208,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขานิวเคลียร์และฟิสิกส์ของอนุภาค

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ และเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาโท สาขานิวเคลียร์และฟิสิกส์ของอนุภาค

-ผู้สมัครจะต้องมีหรือคาดว่าจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ของหราชอาณาจักร หรือเทียบเท่าในต่างประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ การยื่นใบสมัครอาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการ โดยสามารถสมัครผ่านลิงค์นี้: https://www.myed.ed.ac.uk/

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...