รู้จัก 5 อาชีพมาแรงในปี 60-64 ให้นักเรียนนักศึกษาวางแผนอาชีพที่ใช่ ห่างไกลการตกงาน

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพมาแรง ที่จะได้รับความนิยมในการจ้างงานในช่วงปี 2560-2564 เพื่อให้คนที่กำลังมองหางาน โดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้วางแผนอาชีพตนเองในอนาคต บอกเลยว่าอาชีพต่อไปนี้ทั้งน่าสนใจ และไปได้ไกลในตลาดแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แน่นอน

จะมีอาชีพไหนที่จะตอบโจทย์บ้างนั้น เราไปติดตามกันเลย!

 

 

1. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคตอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานเหล่านี้จึงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่มีตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ผู้ผลิตหุ่นยนต์ วิศวกรอุตสาหการ นักวัสดุศาสตร์ เป็นต้น

 

2. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเสาหลักสำคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทยในปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้การส่งออกของประเทศในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตสำคัญระดับโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และวงจรรวม

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้เช่นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้ากร(อุปกรณ์) หรือเหล่านักปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรเกี่ยวกับซอฟแวร์ และวิศวกรควบคุมการใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน จึงเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

 

3. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือการท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ หรือเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กัน

การท่องเที่ยวในลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงทั่วโลก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในปี 2560-2564 อาชีพสาขานี้จะได้รับความนิยม

 

4. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กำลังพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง น้องๆ นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงจึงสบายใจได้เลยว่าจบมาแล้วจะมีงานรองรับแน่นอน

 

5. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี (Affluent Tourism)

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ของประเทศไทย อีกทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีไม่ว่าจะเป็น ล่าม บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ นักแปลบทภาพยนตร์ต่างประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่มาแรงเช่นกัน

 

ที่มา:  MICE in Thailand, industry, sms-stou, webythebrain

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...