Jarman Scholarship ทุนป.โท ด้านศิลปศาสตร์ที่ University of Kent ประเทศอังกฤษ

University of Kent มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมอบทุนการศึกษา Jarman Scholarship เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์

University of Kent เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเคนต์ มณฑลในอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1965 และได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ (new universities) หรือมหาวิทยาลัยกระจก (plate glass universities) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายแห่ง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £1,000 ต่อคน (ประมาณ 42,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2019

-ทุนนี้จะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การละคร ภาพยนตร์ หรือประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

เขียนอธิบาย (ไม่เกิน 400 คำ) ถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น

– การจัดงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– การทำบล็อก หรือสร้างภาพยนตร์ใน Youtube

– การพูดสุนทรพจน์

– งานชุมนุมที่เกี่ยวกับศิลปะ

– หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 

ปิดรับสมัคร:

26 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...