โอกาสในสหรัฐฯมาถึงแล้ว!! ใบเขียวล็อตเตอรี่ Diversity Visa Lottery ปี 2020 เริ่มสมัคร 3 ต.ค.

โปรแกรมใบเขียวล็อตเตอรี่ หรือ Diversity Visa Lottery ปี 2020 (DV-2020 สมัครปี 2018 ได้วีซ่าปี 2020) เป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทั่วโลก (ยกเว้นประเทศที่กำหนด) ได้มาทำงาน ศึกษาต่อ หรืออยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนที่มีสัญชาติไทยคือหนึ่งในประเทศที่ได้สิทธิ์ และล่าสุดมีการให้โควต้าจำนวน 50,000 สิทธิ์

โดยใบเขียว (Green Card) หมายถึงเอกสารสำคัญที่ให้สำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยวีซ่าถาวร (Immigrant visa) ซึ่งคือบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า หน่วยตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ (U.S. Citizenship and Immigrations Services)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-ถ้าหากจบการศึกษาต่ำกว่า ม.6 จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีใน 5 ปีหลังสุด ใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

-ไม่ต้องมีวีซ่า

-ในกรณีที่เคยมีวีซ่าเข้าอเมริกาแต่อยู่เกินวีซ่ากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้ (แต่ถ้าพ้นโทษแบนแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ได้)

หมายเหตุ ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครข้างต้นเป็นข้อมูลเดิมจากปีที่แล้ว ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดผู้สมัครควรศึกษาระเบียบของปีนี้เพื่อความแน่ชัด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dvlottery.state.gov

คนทั่วโลกรวมถึงคนไทย (ยกเว้นบางประเทศ) จะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 เวลา 9.00 น. (เวลาแคลิฟอร์เนีย) หรือ 23.00 น. (เวลาไทย)

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครจนถึงวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 เวลา 9.00 น. (เวลาแคลิฟอร์เนีย) หรือ 24.00 น. (เวลาไทย)

ประกาศผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2019 จนถึง 30 กันยายน 2020

(*ผู้สมัครที่เกิดในประเทศดังกล่าวนี้ ไม่สามารถสมัครโปรแกรมใบเขียวล็อตเตอรี่ 2020 ได้ Bangladesh, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland), และ Vietnam)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.siamtownus.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...