ทุนป.เอก ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

CeBIL คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน ในระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดในเดนมาร์ก ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 23,473 คน นักศึกษาปริญญาโท 17,398 คน นักศึกษาปริญญาเอก 2,968 คน และบุคลากรกว่า 9,000 คน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างงานตามข้อตกลงระหว่างสมาคมวิชาชีพแห่งเดนมาร์ก และกระทรวงการคลัง ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตามกฎหมายของเดนมาร์ก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ณ ศูนย์ Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law (CeBIL) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายของประเทศเดนมาร์กหรือคุณสมบัติเทียบเท่า

-ผู้สมัครจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย 8.2 ขึ้นไปในระดับปริญญาโทตามระดับการให้คะแนนของเดนมาร์ก

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

employment.ku.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...