สาระน่ารู้!! 12 มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่รับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด

การวางแผนการเรียนต่อนอกจากจะต้องดูเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม การศึกษา ค่าที่พัก และค่าครองชีพแล้ว จะต้องดูในเรื่องอัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียนด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ลองมาศึกษาข้อมูลสถิติของปี 2016 ประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการตอบรับคำขอของเราให้มากขึ้น ลองมาดูกันว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยจากรัฐไหนบ้าง

 

 

1. Illinois state university

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 75

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 67

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 89%

 

2. Texas A&M University–Corpus Christi

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 46

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 41

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 89%

 

3. University of Maine

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 295

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 263

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 89%

 

4. Wichita State University

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 700

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 624

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 89%

 

5. University of Cincinnati

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 1,839

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 1,736

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 94%

 

6. Colorado State University

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 729

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 701

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 96%

 

7. University of Kansas

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 455

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 439

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 96%

 

8. Texas Woman’s University

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 75

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 73

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 97%

 

9. Wayne State University

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 170

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 165

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 97%

 

10. University of Memphis

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 237

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 233

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 98%

 

11. University of Nevada–Las Vegas

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 204

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 201

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 99%

 

12. University of Hartford

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 62

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016: 62

อัตราการรับนักศึกษาเข้าเรียน ในช่วงภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปี 2016 : 100%

 

ที่มา:  usnews

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...