อัพเดท!! จำนวนประชากรปัจจุบันของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่คุณไม่เคยรู้

การเติบโตของอัตราประชากรนั้นมีผลกระทบในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และทรัพยากร การแย่งชิงทรัพยากร รวมทั้งการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้น

วันนี้เราจึงมีข้อมูลมาอัพเดทกันว่าประชากรของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่กันบ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจาก World Bank

 

 

ประชากรของประเทศกลุ่มอาเซียนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 640,492,584 คน โดยแบ่งจำนวนประชากรของแต่ละประเทศเทศดังนี้

 

1. บรูไน (Brunei)

จำนวนประชากร: 423,196 คน

 

2. กัมพูชา (Cambodia)

จำนวนประชากร: 15,762,370 คน

 

3. อินโดนีเซีย (Indonesia)

จำนวนประชากร: 261,115,456 คน

 

4. ลาว (Laos)

จำนวนประชากร: 6,758,353 คน

 

5. มาเลเซีย (Malaysia)

จำนวนประชากร: 31,187,265 คน

 

6. พม่า (Myanmar)

จำนวนประชากร: 52,885,223 คน

 

7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)

จำนวนประชากร: 103,320,222 คน

 

8. สิงคโปร์ (Singapore)

จำนวนประชากร: 5,607,283 คน

 

9. เวียดนาม (Vietnam)

จำนวนประชากร: 94,569,072 คน

 

10. ประเทศไทย (Thailand)

จำนวนประชากร: 68,863,514 คน

 

ที่มา:  U.S. Mission to Asean (USASEAN)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...