ข่าวดี!! Oriental Princess-มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ แจก 77 ทุนให้เปล่าแก่ “ว่าที่ครูไทย”

“มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ Oriental Princess (บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด) มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 5 ปี จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่ต้องใช้ทุนคืน

 

 

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

-คณะกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบ ADMISSION สาขาครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ของแต่ละจังหวัด

-ผู้มีสิทธิ์รับทุนของแต่ละจังหวัด ต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนั้นๆ โดยแสดงหลักฐาน “สูติบัตร” เป็นสำคัญ

-เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kusol.org/scholarshipop2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...