ทุนสำหรับนักวิจัยทั่วโลกกว่า 26 ทุน ที่ศูนย์วิจัยซอฟต์แวร์ในประเทศไอร์แลนด์

การเรียนรู้ขั้นสูงใน Evolving Critical Systems (ALECS) เป็นทุนด้านนวัตกรรมที่ร่วมมือกับ Lero ศูนย์วิจัยซอฟต์แวร์ในไอร์แลนด์ โดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพแก่นักวิจัย

โครงการริเริ่มนี้ร่วมก่อตั้งโดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้โครงการ Marie Sklodowska-Curie และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ประเทศไอร์แลนด์ผ่าน Lero

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ประมาณ 26 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้

-Methods and Standards for High Integrity Systems

-Autonomous and Adaptive Systems

-Software Performance

-Security and Privacy

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิจัยสัญชาติใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

-เป็นนักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือประสบการณ์วิจัยเทียบเท่ากับการเรียนเต็มเวลา 4 ปี (ในสถาบันการศึกษา หรืออุตสาหกรรม)

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

21 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

alecs.lero.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...