8 มหาวิทยาลัยในไทย จากการจัดอันดับล่าสุดของ QS University Ranking 2019

กลับมาอีกครั้งกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ที่มีขึ้นทุกปี โดยล่าสุดนี้คือผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจำปี 2019

QS World University Rankings คือระบบการจัดอันดับที่ได้รับความนิยม และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมมากที่สุด โดยใช้ตัวชี้วัดคือ

-ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ

-ชื่อเสียงของนายจ้าง

-อัตราส่วนของคณะต่อจำนวนนักศึกษา

-จำนวนงานวิจัยต่อคณะ

-อัตราส่วนของนักศึกษาต่างชาติ

-อัตราส่วนของคณะที่เป็นสากล

 

โดยมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับปี 2019 มีดังนี้

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่อันดับที่ 271 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 50 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่อันดับที่ 380 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 58 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์

อยู่อันดับที่ 601-650 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 97 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่อันดับที่ 651-700 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 112 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 149 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 178 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 171 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 188 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

 

ที่มา QS World University Rankings

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...