ทุน 100% Developing Solutions Masters Scholarship เรียนโทที่มาเลเซีย

University of Nottingham ประเทศมาเลเซียเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับทุน Developing Solutions Masters Scholarship ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเรียนต่อ ณ University of Nottingham ประเทศมาเลเซีย ในปีการศึกษา 2018

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

-MSc Chemical Engineering

-MSc Civil Engineering

-MSc Computer Science

-MSc Mechanical Engineering

-MSc Electronic Communication & Computer Engineering

-MSc Crop Biotechnology

-MA Educational Leadership & Management

-MA Special Needs

-MA TESOL

-MSc International Development Management

-MA International Relations

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้สมัครมาจากชาติกำลังพัฒนา (รวมทั้งประเทศไทย)

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย และยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม USD1,000 (ประมาณ 31,500 บาท) สำหรับหลักสูตร ป. โท เต็มเวลา

-ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผู้สมัครจะต้องสามารถจ่ายค่าครองชีพด้วยตนเองไปตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาโท

-ผู้สมัครจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่ว และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nottingham.edu.my

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...