สายการบิน Japan Airline รับสมัคร Staff Attendant ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Staff Attendant ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องรับรองพิเศษ (Sakula Lounge) สายการบิน Japan Airline ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติ:

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์และไม่มีบุตร

– ส่วนสูง 160 ขึ้นไป บุคลิกภาพดี (น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง)

– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม 1 ปี ขึ้นไปจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

 

ค่าตอบแทน:

– เงินเดือน 16,000 บาท/เดือน

– Night Shift 2,000/เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 2 ชุด

– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

– เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (Walk-in) : ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (ในวันและเวลาทำการ)

 

ที่มา:

thaicabincrew

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...