The Obama Foundation มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาที่สหรัฐอเมริกา

The Obama Foundation มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญญาโท ที่ University of Chicago สหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้ผู้นำเยาวชนจากทั่วโลกได้สร้างความแตกต่างในชุมชนของพวกเขา

ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การรวบรวมทักษะวิชาการ และการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ที่จะช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาระดับโลกและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่าย และค่าครองชีพรายเดือน

– เงินทุนสำหรับค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

– โอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเขียนโปรแกรมนอกห้องเรียน

– ค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตร Master of Art degree

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

– สามารถอธิบายบันทึกเกี่ยวกับสัมคมหรือการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะผ่านบทบาททางวิชาชีพอย่างเต็มเวลา

– มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน

– มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนที่จะนำทักษะที่ได้รับไปใช้กับสังคม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ไดที่ apply-harris.uchicago.edu

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Transcripts

– ผลคะแนนจากแบบทดสอบ

– ประสบการณ์การทำงาน

– จดหมายแนะนำ 3 ฉบับ

– เรียงความสั้น 2 ฉบับ

 

ปิดรับสมัคร:

10 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

obama.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...