ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก สนับสนุนโดย Technical University of Denmark ปี 2018

Technical University of Denmark (DTU) เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาธรณีฟิสิกส์ของ UAV สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ UAV-QMS (Innovation Fund Denmark) และเป็นความพยายามร่วมกันระหว่าง DTU Space กับ บริษัท เอกชนอีก 4 แห่งของเดนมาร์ก

 

 

จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือให้การสนับสนุนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมหรือเทียบเท่า

DTU เป็นมหาวิทยาลัยใน Kongens Lyngby ทางตอนเหนือของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เป็นโรงเรียน polytechnic แห่งแรกของเดนมาร์กและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันวิศวกรรมชั้นนำของยุโรป

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนเต็มจำนวนนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพแห่งเดนมาร์ก โดยจะมีเงินสนับสนุนให้ตลอดระยะเวลา 3 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,800 เหรียญต่อเดือน (ประมาณ 156,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในสาขา UF Airborne Geophysics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนได้

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครจะต้องมีทักษะด้านภาาาอังกฤษในระดับดีมาก

 

วิธีการสมัคร:

– กรุณาส่งใบสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2017 โดยจะต้องส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

– จดหมายแสดงเป้าหมายหรือแรงจูงใจในการขอทุนการศึกษา

– ประวัติโดยย่อ

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตร BSc / MSc

– เอกสารที่แปลเป็นภาษาเดนมาร์ก

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ไม่สามารถเริ่มชั้นเรียนได้ก่อนได้รับวุฒิการศึกษา

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...