ทุนเรียนต่อปริญญาตรีเต็มจำนวนที่ University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันนี้เรามีทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากกันอีกแล้วค่ะ ซึ่งทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่ชื่อ  Tier One Scholar สนับสนุนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี สังกัดมหาวิทยาลัย Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดมากว่า 90 ปี โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี 1927 การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมาย รวมทั้งยังเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมที่นักศึกษามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ นอกจากนี้ศิษย์เก่าที่นี่หลายคนก็ยังได้กลายเป็นผู้นำในระดับนานาชาติอีกด้วย

ใครที่กำลังสนใจอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่าพลาดรายละเอียดทุนที่เรานำมาฝากกันนะคะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุน Tier One Scholar จะได้รับเงินสนับสนุนตลอดระยะเวลา 4 ปี เป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมบังคับ และค่าที่พักอาศัยในสองปีแรก นอกจากนี้ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนต่อในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ทุนนี้รวมมูลค่าสูงสุด $65,000 (ประมาณ 2,000,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาที่เข้าศึกษาเข้าใหม่ทุกคนมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1400 คะแนนหรือ ACT 30 คะแนนขึ้นไป และอยู่ใน 10% ที่มีคะแนนสูงที่สุดในชั้นเรียน จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาทุนนี้

-เป็นผู้มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ มีความเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมกับชุมชน

-นักศึกษาที่มีการโอนย้ายไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคะแนน ACT หรือ SAT

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ภายในวันเวลาที่กำหนด

-ใบสมัครจากทางมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

-ใบสมัครทุน Tier One Scholarship

-จดหมายรับรอง ส่งโดยตรงถึง tieronescholar-at-uh.edu

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uh.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...