100 คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานที่ควรรู้ไว้ เพราะใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

เพื่อนๆคนไหนที่กำลังฝึกภาษาฝรั่งเศสอยู่ บทความนี้คงจะน่าสนใจไม่น้อย เป็นบทความเกี่ยวกับ “100 คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานที่ถูกใช้มากที่สุด” ซึ่งอ้างอิงจากหนังสือ A Frequency Dictionary of French. Core Vocabulary for Learners จะมีคำไหนบ้างเราลองไปดูกันเลยครับ

 

french-people-talking-418626

 

1. le (det.) the; (pron.) him, her, it, them
2. de (det.) some, any; (prep.) of, from
3. un (det.) a, an; (adj., pron.) one
4. à (prep.) to, at, in
5. être (verb) to be; (noun [m.]) being
6. et (conj.) and
7. en (prep.) in, by; (adv., pron.)
8. avoir (verb) to have; (noun [m.]) assets
9. que (adv., pron., conj.) that, which, who, whom
10. pour (prep.) for, in order to
11. dans (prep.) in, into, from
12. ce (det., pron.) this, that
13. il (pron.) he, it
14. qui (pron.) who, whom
15. ne (adv.) not
16. sur (prep.) on, upon; (adj.) sour
17. se (pron.) oneself, himself, herself, itself, themselves
18. pas (adv.) not; (noun [m.]) footstep
19. plus (adv.) more, no more
20. pouvoir (verb) to be able to, can; (noun [m.]) power
21. par (prep.) by
22. je (pron.) I
23. avec (prep.) with
24. tout (adj., adv., pron., det.) all, very
25. faire (verb) to do, make
26. son (det.) his, her its; (noun [m.]) sound; bran
27. mettre (verb) to put, place
28. autre (det., pron.) other
29. on (pron.) one, we
30. mais (conj., adv.) but
31. nous (pron.) we, us
32. comme (conj., adv.) like, as
33. ou (conj.) or
34. si (conj.) if, whether; (adv.) so
35. leur (det., pron.) their, theirs, them
36. y (adv.) there; (pron.) it
37. dire (verb) to say; (noun [m.]) saying
38. elle (pron.) she, her
39. devoir (verb) to have to, owe; (noun [m.]) duty
40. avant (prep., adv.) before; (noun [m.]) front
41. deux (det., noun [m.]) two
42. même (adj., pron.) same; (adv.) even
43. prendre (verb) to take
44. aussi (adv.) to, also; (conj.) as
45. celui (pron.) that, the one, he, him
46. donner (verb) to give
47. bien (adv.) well; (noun [m.]) good
48. (adv., pron.) where
49. fois (noun [f.]) time(s)
50. vous (pron.) you
51. encore (adv.) again, yet
52. nouveau (adj.) new; (noun [m.]) new (thing)
53. aller (verb) to go
54. cela (pron.) that, it
55. entre (prep.) between
56. premier (det., adj.) first
57. vouloir (verb) to want; (noun [m.]) will, desire
58. déjà (adv.) already
59. grand (adj., adv.) great, big, tall
60. mon (det.) my
61. me (pron.) me, to me, myself
62. moins (adv.) less; (prep., noun [m.]) minus
63. aucun (det., adj., pron.) none, either, neither, not any
64. lui (pron.) him, her
65. temps (noun [m.]) time
66. très (adv.) very
67. savoir (verb) to know; (noun [m.]) learning, knowledge
68. falloir (verb) to take, require, need
69. voir (verb) to see
70. quelque (det., adj., adv.) some
71. sans (prep.) without
72. raison (noun [f.]) reason
73. notre (det.) our
74. dont (pron.) whose, of which
75. non (adv.) no, not
76. an (noun [m.]) year
77. monde (noun [m.]) world, people
78. jour (noun [m.]) day
79. monsieur (noun [m.]) mister, sir, gentleman
80. demander (verb) to ask for
81. alors (adv.) then, so
82. après (adv., prep.) after
83. trouver (verb) to find
84. personne (noun [f.]) person; (pron.) anyone, nobody
85. rendre (verb) to render, return, yield, give up
86. part (noun [f.]) share
87. dernier (adj). last
88. venir (verb) to come
89. pendant (adj.) during; (prep.) for; (noun [m.]) pendant
90. passer (verb) to pass
91. peu (adv.) little
92. lequel (pron.) who, whom, which
93. suite (noun [f.]) result, follow-up, rest
94. bon (adj., adv.) good; (noun [m.]) coupon, voucher
95. comprendre (verb) to understand
96. depuis (prep., adv.) since
97. point (adv.) at all; (noun [m.]) point
98. ainsi (adv.) thus
99. heure (noun [f.]) hour
100. rester (verb) to stay

ข้อมูลจาก: vistawide

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...