ทุนปริญญาตรี

ZJU-UoE ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรสองปริญญาให้กับนักศึกษาต่างชาติ (ที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีน)...

มหาวิทยาลัย Torrens เสนอทุนการศึกษาด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ...

สาธารณรัฐออสเตรียเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เทคนิค, เวชศาสตร์มนุษย์,...

วิทยาลัย Humber เสนอมอบทุนการศึกษาในรูปแบบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...