ทุนมัธยม ทุนระยะสั้น

กิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน...

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! กับเวิร์กชอปที่น่าสนใจอย่าง VNSC-NARIT Workshop...

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเยาวชนอายุ 20-25...

สถานทูตสหรัฐฯ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 5...

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ( รุ่นที่...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...